Představujeme aplikace Maya a 3ds Max
pro nezávislé uživatele
 

Otázky a odpovědi

Nyní mohou absolventi škol, začínající pracovníci na volné noze, nezávislí vývojáři her, nadšenci a3D umělci získat cenově dostupnější způsob použití softwaru Autodesk®Maya®a Autodesk®3ds Max®.Přečtěte si naše nejčastější dotazy, kde můžete zjistit, zda máte nárok na předplatné aplikace Maya nebo 3ds Max pro nezávislé uživatele.

 

Otázky a odpovědi

 

 1. Kdo má nárok na předplatné?
  Pokud splňujete následující požadavky, nárok na předplatné máte.
  • Roční hrubý příjem uživatele nebo organizace z kreativní tvorby musí být nižší než maximální limit ve vaší zemi.
  • Licence nesmíte používat pro žádný projekt v hodnotě vyšší než 100 000 $
  • Jeden uživatel nebo organizace může používat pouze jednu (1) licenci.
  • Nabídka platí pro tyto země: 3ds Max / May
    
 2. Budu mít v rámci předplatného aplikace 3ds Max nebo Maya pro nezávislé uživatele přístup k výhodám předplatného?
  Ano, předplatitelé budou mít přístup k výhodám předplatného Autodesk.
   
 3. Je aplikace 3ds Max nebo Maya pro nezávislé uživatele ořezanou verzí softwaru?
  Nabídka aplikací pro nezávislé uživatele obsahuje stejné funkce a rozhraní jako plné verze softwaru 3ds Max a Maya.
   
 4. Je pro aplikaci 3ds Max nebo Maya pro nezávislé uživatele dostupná bezplatná zkušební verze?
  Pro aplikaci 3ds Max ani Maya pro nezávislé uživatele není k dispozici žádná bezplatná zkušební verze. Bezplatné zkušební verze jsou však k dispozici pro aplikace 3ds Max a Maya.
   
 5. Jsou produkty pro nezávislé uživatele k dispozici pro celém světě?
  Aplikace 3ds Max a Maya pro nezávislé uživatele jsou k dispozici pouze ve všech standardních internetových obchodech společnosti Autodesk: 3ds Max / Maya
   
 6. Mohu si produkty pro nezávislé uživatele předplatit na měsíc?
  Nabídka aplikací 3ds Max a Maya pro nezávislé uživatele je k dispozici pouze v podobě ročního předplatného.
   
 7. Jak se aplikace 3ds Max a Maya pro nezávislé uživatele liší od studentské verze aplikací 3ds Max a Maya? Na studentskou licenci mají nárok pouze oprávněné vzdělávací instituce a nynější studenti. Studentskou licenci lze používat pouze pro učení, školení nebo výzkum. Aplikace Maya a 3ds Max pro nezávislé uživatele lze používat pro komerční, profesní nebo jiné ziskové účely.
   
 8. Momentálně mám aplikaci Maya nebo 3ds Max pro nezávislé uživatele v rámci pilotního programu. Jak mě tato změna ovlivní?
  Pokud jste si již předplatili aplikaci Maya nebo 3ds Max pro nezávislé uživatele prostřednictvím pilotního programu, vaše předplatné na konci smluvního období skončí. Jakmile předplatné skončí a pokud budete stále splňovat požadavky na nárok na tuto nabídku (viz otázka 1), budete si moci předplatit novou nabídku aplikací pro nezávislé uživatele.
   
 9. Co se stane na konci mého ročního předplatného aplikace Maya nebo 3ds Max pro nezávislé uživatele? Podobně jako u předplatného jiných produktů Autodesk se i předplatné aplikace Maya a 3ds Max pro nezávislé uživatele na konci smluvního období automaticky obnoví. Více informací o správě nastavení automatického obnovování naleznete na webu Autodesk Knowledge Network.
   
 10. Mohu licenci pro nezávislé uživatele používat pro komerční účely? Na rozdíl od studentské licence jsou produkty pro nezávislé uživatele k dispozici pro komerční účely, pokud splňujete požadavky na nárok (viz otázka 1).
   
 11. Zahrnuje můj produkt pro nezávislé uživatele rendrovací nástroj Arnold?
  Ano, produkty pro nezávislé uživatele obsahují všechny funkce a možnosti jako plné verze, včetně integrovaného rendrovacího nástroje Arnold. 
   
 12. Jaký je rozdíl mezi verzí Maya pro nezávislé uživatele a Maya LT?
  Maya pro nezávislé uživatele je plná verze aplikace Maya, která je určena pro jakékoli uživatele nebo organizace mající na ni nárok. Maya LT je ořezaná verze aplikace Maya určená speciálně pro nezávislé vývojáře her. Maya LT neuplatňuje požadavky na nárok a neobsahuje funkce rendrování, funkce pro dynamiku ani nástroje pro grafiku pohybů. Úplný seznam rozdílů mezi verzemi Maya a Maya LT najdete na stránce https://www.autodesk.com/compare/compare-features/maya-vs-maya-lt
   
 13. Jsem na volné noze a obrátilo se na mě studio, které má hrubé tržby více než 100 000 USD. Mohu používat software 3ds Max nebo Maya Indie?  
  Pokud si u vás smluvní společnost sjednala, abyste dodali konkrétní digitální produkt (například model nebo rendrovaný rámeček) v hodnotě menší než 100 000 USD, můžete použít software 3ds Max nebo Maya pro nezávislé uživatele.  
  Jestliže vás však tato společnosti najala na dobu, po kterou budete na projektu pracovat, je třeba zakoupit plnou komerční licenci na dobu, po kterou budete na projektu pracovat.  
   

 14. Pracuji na nezávislé hře, která zatím nic nevydělala. Dostal/a jsem však finanční prostředky v hodnotě více než 100 000 USD. Mám stále nárok na software 3ds Max nebo Maya pro nezávislé uživatele? 

  Pokud vaše hra obdržela finanční prostředky v hodnotě více než 100 000 USD, nemáte na produkty pro nezávislé uživatele nárok a musíte používat plné komerční licence produkt
   

 15. Jsem součástí malé skupiny tvůrců, kteří vedle svého hlavního zaměstnání pracují na vedlejším projektu. Příjem z našeho hlavního zaměstnání je u každého vyšší než 100 000 USD. V souvislosti s naším vedlejším projektem jsme nevytvořili právní subjekt. Pokud bude příjem z našeho vedlejšího projektu nižší než 100 000 USD, máme nárok na software 3ds Max a Maya pro nezávislé uživatele? Pokud jste nevytvořili právní subjekt a hrubé tržby z něj jsou nižší než 100 000 USD, máte všichni nárok na software 3ds Max a Maya pro nezávislé uživatele. 
   

 16. Jsem na volné noze a pracuji na projektu, který časem vydělá víc než 100 000 USD, ale zatím takové tržby nedosáhl. Mohu stále používat software 3ds Max nebo Maya pro nezávislé uživatele? 
  Ano, software 3ds Max nebo Maya pro nezávislé uživatele můžete používat, dokud vaše tržby nedosáhnou 100 000 USD. Poté přejdete na plnou komerční verzi aplikace 3ds Max nebo Maya. 


Další informace o nároku na licenci k aplikacím 3ds Max a Maya pro nezávislé uživatele

 

Nezávislá licence pro software Autodesk® 3ds Max® a Autodesk® Maya® je určena pro nezávislé umělce, kterým poskytuje cenově dostupnější možnost získání licence 3ds Max a Maya pro jejich komerční projekty. Není však určena pro lidi ani organizace s ročními tržbami vyššími než 100 000 USD* nebo s projekty, jejichž rozpočet překračuje 100 000 USD.  

 

Pokud tvoříte zaměstnanecké dílo pro organizaci s ročními tržbami vyššími než 100 000 USD, nemůžete získat licenci na použití softwaru Maya nebo 3ds Max Indie – ať už jste pracovník na volné noze, smluvní dodavatel, nebo zaměstnanec na částečný či plný úvazek. V takovém případě musíte používat licenci za plnou cenu předplatného. Společnost musí zakoupit licenci pro vás nebo si ji musíte zakoupit sami (a nechat si ji zaplatit společností, pro kterou pracujete, nebo ji zaplatit sami). Tím se společnost Autodesk brání tomu, aby společnosti neplatily za softwarové licence, které pro své projekty používají. 

 

Toto omezení platí, když pracujete v rámci zaměstnaneckého díla pro organizaci, která vydělává více než 100 000 USD za rok. Omezení se nevztahuje na prodej digitálního zboží takovým organizacím, pokud vaše celkové roční tržby nepřekračují 100 000 USD. 

 

Dále najdete několik vzorových situací, které vám pomohou lépe pochopit, kdy a zda máte nárok na použití softwaru 3ds Max a Maya pro nezávislé uživatele: 

 

Tvoříte a prodáváte digitální produkty a obrátila se na vás herní společnost s ročními tržbami vyššími než 100 000 USD, abyste jim poskytli materiály (sériové nebo vytvořené na zakázku). Za dodaný „produkt“ vám bude zaplacena pevná cena. V takovém případě, pokud jsou vaše tržby nižší než 100 000 USD, můžete použít licenci pro nezávislé uživatele. Příklady materiálů mohou zahrnovat 3D modely, textury nebo dokonce rendrované obrázky. 

 

Obrátí se na vás architektonická společnost s tržbami vyššími než 100 000 USD, abyste pro ně jako pracovník na volné noze vytvořili vizualizaci. Až do chvíle dokončení projektu vám bude vyplácena hodinová/denní/týdenní sazba a výsledné materiály budou patřit společnosti – v tomto případě nemůžete licenci pro nezávislé uživatele používat. 

 

Hlavní rozdíl spočívá v tom, zda lze to, co děláte, považovat za vaše vlastní dílo nebo se jedná o zaměstnanecké dílo. Pokud vyrábíte a prodáváte vlastní duševní vlastnictví a vyděláte na tom méně než 100 000 USD za rok, máte nárok na licenci pro nezávislé uživatele. Jestliže pracujete v rámci zaměstnaneckého díla pro organizaci, která vydělává více než 100 000 USD za rok, nemáte na licenci pro nezávislé uživatele nárok, ani když sami vyděláváte méně. Očekáváme, že společnosti vydělávající více než 100 000 USD za rok zaplatí za plné komerční licence na software, který potřebují (stejně jako tvůrci).  

*Tento limit se může v jednotlivých zemích použití lišit.  

 
© Copyright 2022 Autodesk Inc. Všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů | Právní doložky | Nahlásit nedodržování předpisů
©Autodesk 2022