Maya i 3ds Max Indie
 

Przegląd informacji

Absolwenci uczelni, wolni strzelcy, niezależni twórcy gier, hobbyści i początkujący artyści grafik 3D mogą teraz korzystać z programów Autodesk®Maya®i Autodesk®3ds Max®w niższej cenie.Przeczytaj często zadawane pytania, aby dowiedzieć się, czy możesz zasubskrybować programy Maya lub 3ds Max dla niezależnych twórców.

Przegląd informacji

 

 1. Kto może zasubskrybować te programy? 
  Aby się zakwalifikować, należy spełnić wymagania przedstawione poniżej.
  • Roczny przychód brutto z pracy twórczej użytkownika lub organizacji nie może przekroczyć progu obowiązującego w danym kraju.
  • Licencji nie można używać do pracy nad projektem o wartości powyżej 100 000 USD. 
  • Użytkownik lub organizacja może korzystać tylko z jednej (1) licencji. 
  • Oferta jest dostępna w następujących krajach: 3ds Max / Maya
    
 2. Czy jako subskrybent programu 3ds Max/Maya dla niezależnych twórców będę mieć dostęp do korzyści płynących z subskrypcji?
  Tak, subskrybenci mają dostęp do korzyści zapewnianych przez subskrypcję Autodesk.
   
 3. Czy wersje 3ds Max/Maya dla niezależnych twórców są okrojone?
  Oferty dla niezależnych twórców zapewniają te same funkcje i możliwości co pełne wersje oprogramowania 3dsMax iMaya.
   
 4. Czy jest dostępna bezpłatna wersja testowa programu 3dsMax/Maya dlaniezależnych twórców?
  Nie oferujemy bezpłatnego okresu testowego w przypadku programów 3dsMax ani Maya dla niezależnych twórców. Są jednak dostępne bezpłatne wersje testowe programów 3dsMax i Maya.
   
 5. Czy produkty dla użytkowników niezależnych są dostępne globalnie?
  Programy 3dsMax iMaya dla niezależnych twórców są dostępne wyłącznie wewszystkich standardowych sklepach internetowych Autodesk wnastępujących krajach: 3ds Max / Maya
   
 6. Czy mogę wykupić miesięczną subskrypcję produktów dla niezależnych twórców?
  Programy 3dsMax iMaya dla niezależnych twórców są dostępne wyłącznie w subskrypcji rocznej.
   
 7. Czym różnią się programy 3dsMax/Maya dla niezależnych twórców od wersji programów 3dsMax iMaya dla studentów?
  Zlicencji studenckich mogą korzystać wyłącznie kwalifikujące się instytucje edukacyjne i aktualni studenci. Licencji studenckiej można używać tylko do nauki, szkoleń i badań. Z programów Maya i3dsMax dla użytkowników niezależnych można korzystać wcelach komercyjnych, zawodowych iinnych celach zarobkowych.
   
 8. Obecnie korzystam z programu Maya/3dsMax dla niezależnych twórców wramach programu pilotażowego. Jaki to będzie mieć wpływ na mnie?
  Jeśli subskrybujesz już program Maya/3dsMax dla niezależnych twórców w programie pilotażowym, Twoja subskrypcja wygaśnie zkońcem okresu umowy. Po zakończeniu subskrypcji, jeśli nadal będziesz spełniać warunki tej oferty (patrz pytanie 1), będziesz mieć możliwość zasubskrybowania nowej oferty dla niezależnych twórców.
   
 9. Co się stanie po zakończeniu rocznej subskrypcji programu Maya lub 3ds Max dla niezależnych twórców?
  Podobnie jak w przypadku innych subskrypcji Autodesk po zakończeniu okresu umowy subskrypcje na programy Maya i3dsMax dla niezależnych twórców odnowią się automatycznie. Więcej informacji na temat zarządzania ustawieniami automatycznego odnawiania znajdziesz w sieci Autodesk Knowledge Network.
   
 10. Czy z licencji dla użytkowników niezależnych mogę korzystać w celach komercyjnych?
  Wodróżnieniu od licencji studenckiej produktów dla niezależnych twórców możesz używać w celach komercyjnych, o ile spełniasz określone warunki (patrz pytanie 1).
   
 11. Czy produkt dla niezależnych twórców obejmuje moduł renderujący Arnold?
  Tak, produkty dla użytkowników niezależnych mają te same funkcje co pełne wersje programów, w tym zintegrowany moduł renderujący Arnold. 
   
 12. Czym różni się program Maya dla niezależnych twórców od programu Maya LT?
  Maya dla niezależnych twórców to pełna wersja programu Maya przeznaczona dla kwalifikujących się użytkowników iorganizacji. MayaLT to ograniczona wersja programu Maya opracowana specjalnie dla niezależnych twórców gier. Aby korzystać zprogramu MayaLT, nie trzeba spełniać żadnych warunków. Nie zapewnia on też funkcji renderowania, dynamiki ani narzędzi do ruchomych grafik. Pełną listę różnic między programem Maya iMayaLT znajdziesz na stronie: https://www.autodesk.com/compare/compare-features/maya-vs-maya-lt
   
 13. Jestem wolnym strzelcem związanym umową ze studiem, które osiąga ponad 100 000 USD przychodu brutto. Czy mogę korzystać z oprogramowania 3ds Max lub Maya Indie?  

  Jeśli firma zawarła z Tobą umowę na dostarczenie konkretnego produktu cyfrowego (np. modelu lub renderowanej ramki), którego wartość wynosi poniżej 100 000 USD, możesz skorzystać z oprogramowania 3ds Max lub Maya dla niezależnych twórców.  

   

  Jeśli jednak firma zatrudniła Cię na czas pracy nad projektem, na ten okres powinna zakupić pełną licencję komercyjną.  
   

 14. Pracuję nad niezależną grą, która jeszcze nie przynosi żadnych przychodów. Przyznano mi natomiast dofinansowanie w wysokości powyżej 100 000 USD. Czy nadal kwalifikuję się do korzystania z oprogramowania 3ds Max lub Maya dla niezależnych twórców? 

  Jeśli dofinansowanie uzyskane na grę przekracza próg 100 000 USD, nie kwalifikujesz się do używania produktów dla niezależnych twórców. W takim przypadku konieczny jest zakup pełnych wersji komercyjnych. 
   

 15. Jestem członkiem niewielkiego zespołu twórców, którzy oprócz swoich głównych zajęć pracują nad dodatkowym projektem. Dochód z każdego z naszych głównych zajęć wynosi ponad 100 000 USD. Na potrzeby naszego dodatkowego projektu nie utworzyliśmy podmiotu prawnego. Czy jeśli dochód z dodatkowego projektu wynosi poniżej 100 000 USD, kwalifikujemy się do używania oprogramowania 3ds Max i Maya dla niezależnych twórców? 

  Jeśli nie utworzyliście podmiotu prawnego, a przychód brutto z dodatkowego projektu wynosi poniżej 100 000 USD, kwalifikujecie się do używania oprogramowania 3ds Max i Maya dla niezależnych twórców. 
   

 16. Jestem wolnym strzelcem i pracuję nad projektem, który ma w ostatecznym rozrachunku zarobić ponad 100 000 USD, ale na razie przychód nie sięga jeszcze tego poziomu. Czy mogę w tym momencie używać oprogramowania 3ds Max lub Maya dla niezależnych twórców? 

  Tak, możesz używać oprogramowania 3ds Max lub Maya dla niezależnych twórców do momentu, gdy Twoje przychody osiągną poziom 100 000 USD. Wówczas należy przejść na pełną wersję komercyjną oprogramowania 3ds Max lub Maya.  


Więcej informacji o wymaganiach związanych z uprawnieniami do 3ds Max i Maya dla użytkowników niezależnych
 

Licencja na oprogramowanie Autodesk® 3ds Max® i Autodesk® Maya® dla niezależnych twórców ma zapewnić bardziej przystępny cenowo sposób licencjonowania oprogramowania 3ds Max i Maya w projektach komercyjnych. Natomiast nie jest ona przeznaczona dla osób lub organizacji o przychodach większych niż 100 000 USD* rocznie lub pracujących nad projektami o budżecie ponad 100 000 USD.  

 

Pamiętaj, że jeśli zatrudnia Cię organizacja, której roczny przychód wynosi ponad 100 000 USD, nie możesz uzyskać licencji na korzystanie z oprogramowania Maya lub 3ds Max Indie — bez względu na to, czy jesteś wolnym strzelcem, wykonawcą, czy pracownikiem zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. W takim przypadku należy skorzystać z pełnej licencji na subskrypcję. Firma musi nabyć licencję dla Ciebie lub możesz ją kupić samodzielnie (obciążając kosztem licencji zatrudniającą Cię firmę lub nie). W ten sposób chcemy zapewnić, by firmy płaciły nam za licencje na używane przez siebie oprogramowanie w projektach. 

 

To ograniczenie ma zastosowanie, gdy osoba zatrudniona jest w organizacji, która osiąga przychód powyżej 100 000 USD rocznie. Nie ma ono zastosowania do sprzedaży dóbr cyfrowych na rzecz wspomnianych organizacji — o ile łączny roczny przychód z takiej sprzedaży nie przekracza progu 100 000 USD. 

 

Oto kilka przykładów, które pomogą zrozumieć, w jakich sytuacjach możesz się kwalifikować do używania oprogramowania 3ds Max i Maya dla niezależnych twórców: 

 

Tworzysz i sprzedajesz produkty cyfrowe. Zgłosiła się do Ciebie firma z branży gier o rocznych przychodach powyżej 100 000 USD, chcąc nabyć materiały (gotowe lub tworzone na zlecenie). Za dostarczony produkt otrzymujesz ustaloną kwotę. Jeśli w takim przypadku Twoje przychody wynoszą poniżej 100 000 USD, możesz korzystać z wersji dla niezależnych twórców. Do przykładowych materiałów należą modele 3D, tekstury, a nawet renderowane obrazy. 

 

Zgłosiła się do Ciebie firma architektoniczna osiągająca przychody ponad 100 000 USD, która chce Cię zatrudnić jako wolnego strzelca do pracy nad wizualizacją. Otrzymujesz stawkę godzinową / dzienną / tygodniową, a po zakończeniu projektu materiały przechodzą na własność firmy. W takim przypadku nie możesz używać licencji dla niezależnych twórców. 

 

Kwestią decydującą jest rozstrzygnięcie, czy można uznać, że efekt Twojej pracy należy do Ciebie, czy też pracujesz na zlecenie. Jeśli wytwarzasz i sprzedajesz własność intelektualną oraz zarabiasz w ten sposób poniżej 100 000 USD rocznie, kwalifikujesz się do korzystania z wersji dla niezależnych twórców. Jeśli pracujesz na zlecenie organizacji, której przychód wynosi powyżej 100 000 USD rocznie, nawet jeśli zarabiasz mniej, nie kwalifikujesz się do korzystania z wersji dla niezależnych twórców. Oczekujemy, że firma o przychodach powyżej 100 000 USD na rok, zapłaci za pełne licencje komercyjne na oprogramowanie, które jest jej (a także twórcom) potrzebne.  

* Zwróć uwagę, że ten limit zależy od kraju użytkowania.  

 
© Copyright 2022 Autodesk Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone | Oświadczenie o ochronie prywatności | Uwagi prawne Zgłoś naruszenie
©Autodesk 2022