Introducerar Maya och 3ds Max för indieanvändare

FAQ

Översikt
Nu har nyexaminerade, frilansare, indiespelutvecklare, entusiaster och 3D-konstnärer ett mer prisvärt sätt att få tillgång till programvarorna Autodesk® Maya® och Autodesk® 3ds Max®.

Läs våra vanliga frågor för att se om du kan prenumerera på Maya eller 3ds Max för indieanvändare.

Vanliga frågor

 

 1. Vem kan prenumerera?
  Du kan prenumerera om du uppfyller följande krav.
  • Användarens/organisationens årliga bruttointäkt från kreativt arbete måste understiga ditt lands maxgräns.
  • Du får inte använda licensen till något projekt som är värderat till över 100 000 USD. 
  • Endast en (1) licens per användare eller organisation.
  • Erbjudandet finns tillgängligt i följande länder: 3ds Max / Maya
    
 2. Får jag några förmåner som prenumerant av 3ds Max eller Maya för indieanvändare?
  Ja, prenumeranter har tillgång till samma förmåner som andra Autodesk-prenumeranter.
   
 3. Är 3ds Max/Maya för indieanvändare en enklare version av programvaran?Våra indieerbjudanden har samma funktioner som de kompletta versionerna av 3ds Max och Maya.
   
 4. Finns det en gratis testversion för 3ds Max och Maya för indieanvändare?
  Det finns ingen gratis testperiod för 3ds Max och Maya för indieanvändare. Det finns dock en gratis testversion för både 3ds Max och Maya.
   
 5. Är indieprodukterna tillgängliga globalt?
  3ds Max och Maya för indieanvändare är endast tillgängliga i Autodesks vanliga e-butiker: 3ds Max / Maya
   
 6. Kan jag prenumerera månadsvis på indieprodukter?
  3ds Max and Maya för indieanvändare finns endast tillgängliga som årsprenumerationer.
   
 7. Hur skiljer sig 3ds Max and Maya för indieanvändare från studentversionen av 3ds Max and Maya?
  Endast kvalificerade utbildningsinstitutioner och nuvarande studenter har tillgång till studentlicenser. Studentlicensen kan endast användas för utbildning, träning och forskning. 3ds Max och Maya för indieanvändare kan användas i kommersiella, professionella och andra vinstdrivande syften.
   
 8. Jag har just nu 3ds Max/Maya för indieanvändare genom pilotprogrammet. Hur kommer detta att påverka mig?
  Om du redan prenumererar på pilotprogrammet för 3ds Max/Maya för indieanvändare kommer din prenumeration att löpa ut vid angivet datum. När prenumerationen är slut kan du börja prenumerera på det nya programmet, förutsatt att du fortfarande uppfyller kraven (se fråga 1).
   
 9. Vad händer i slutet av min årliga prenumeration på 3ds Max eller Maya för indieanvändare?
  Likt andra prenumerationer hos Autodesk förnyas prenumerationerna på 3ds Max och Maya för indieanvändare automatiskt. Lär dig mer om att hantera inställningarna för automatisk förnyelse i Autodesk Knowledge Network.
   
 10. Kan jag använda min indielicens i kommersiella syften?
  Till skillnad från studentlicensen går indieprodukterna att använda i kommersiella syften, så länge du uppfyller kraven (se fråga 1).
   
 11. Inkluderar indieprodukterna Arnold-renderaren?
  Ja, indieprodukterna har samma funktioner och möjligheter som den kompletta versionen, inklusive Arnold-rendering. 
   
 12. Vilka är skillnaderna mellan Maya för indieanvändare och Maya LT?
  Maya för indieanvändare är en komplett version av Maya för alla användare och organisationer som uppfyller kraven. Maya LT är en enklare version av Maya som är utvecklad för indiespelutvecklare. Du behöver inte uppfylla några specifika krav för att skaffa Maya LT, och programvaran erbjuder inte rendering, dynamikfunktioner eller verktyg för rörelsegrafik. Se alla skillnader mellan Maya och Maya LT på https://www.autodesk.com/compare/compare-features/maya-vs-maya-lt
   
 13. Jag är frilansare och har anlitats av en studio som har mer än 100 000 USD i bruttointäkter. Får jag använda 3ds Max eller Maya Indie?  

  Om det kontrakterande företaget har anlitat dig för att leverera en specifik digital produkt (såsom en modell eller renderad ram) som värderas till mindre än 100 000 USD, så får du använda 3ds Max eller Maya för indieanvändare.  

  Men om det företaget har anlitat dig för en viss tid för att arbeta med ett projekt, så måste en fullständig kommersiell licens köpas för den tid du arbetar med projektet.  
   

 14. Jag arbetar på ett indiespel som inte har genererat några inkomster än. Jag har dock fått finansiering på över 100 000 USD. Är jag ändå berättigad till 3ds Max och Maya för indieanvändare? 

  Om ditt spel har fått finansiering som överstiger 100 000 USD, så är du inte berättigad till indieprodukterna utan måste använda de fullständiga kommersiella versionerna av produkterna. 
   

 15. Jag ingår i en liten grupp kreatörer som arbetar med ett sidoprojekt i tillägg till våra huvudsysselsättningar. Inkomsten från våra huvudsysselsättningar är över 100 000 USD per person. Vi har inte bildat någon juridisk enhet i samband med vårt sidoprojekt.  Om inkomsten från vårt sidoprojekt är lägre än 100 000 USD, är vi då berättigade till 3ds Max och Maya för indieanvändare? 

  Om ni inte har bildat någon juridisk enhet och bruttointäkterna från sidoprojektet understiger 100 000 USD, så är var och en av er berättigad till 3ds Max och Maya för indieanvändare. 
   

 16. Jag är frilansare och arbetar med ett projekt som slutligen kommer att generera mer än 100 000 USD, men det har inte kommit upp i det beloppet ännu. Får jag fortfarande använda 3ds Max och Maya för indieanvändare? 

  Ja, du får använda 3ds Max eller Maya för indieanvändare tills dina inkomster uppgår till 100 000 USD. Då måste du gå över till den fullständiga kommersiella versionen av 3ds Max och/eller Maya.  


Mer information om kraven för att få använda 3ds Max and Maya för indieanvändare
 

Indie-licensen för programvaran Autodesk® 3ds Max® och Autodesk® Maya® är avsedd att ge oberoende kreatörer ett mer överkomligt sätt att ha en licens för 3ds Max och Maya på sina kommersiella projekt. Den är dock inte avsedd att användas av personer och organisationer som genererar mer än 100 000 USD* per år i inkomster eller på projekt med mer än 100 000 USD i budget.   

 

Observera att om du arbetar utan att själv få behålla rättigheter till ditt arbete åt en organisation som genererar mer än 100 000 USD per år, så kan du inte få en licens för att använda Maya eller 3ds Max Indie – oavsett om du är frilansare, entreprenör, deltidsanställd eller heltidsanställd. I så fall måste du använda en fullständig prenumerationslicens. Företaget måste antingen köpa en licens åt dig eller så kan du köpa en själv (oavsett om bolaget du arbetar åt betalar den eller inte). Detta ska förhindra att företag undviker att betala Autodesk för den programvarulicens de använder i sina projekt. 

 

Restriktionen tillämpas när du arbetar utan att själv få behålla rättigheter till arbetet åt en organisation som tjänar över 100 000 USD per år. Restriktionen tillämpas inte på försäljning av digitala varor till sådana organisationer - så länge din totala årsinkomst från sådan försäljning inte överstiger 100 000 USD. 

 

Här är några exempel som hjälper dig att förstå när och var du är berättigad till att använda 3ds Max och Maya för indieanvändare: 

 

Du skapar och säljer digitala produkter och har blivit kontaktad av ett spelföretag med årsinkomst som överstiger 100 000 USD om att hjälpa dem med en produkt (vare sig det är en färdig eller en skräddarsydd lösning). Du får ett fast pris för den levererade produkten. Om dina inkomster i så fall är lägre än 100 000 USD, så kan du använda Indie. Exempel på produkter kan vara 3D-modeller, texturer eller till och med renderade bilder. 

 

Du kontaktas av en arkitektbyrå som har inkomster på över 100 000 USD och ombeds arbeta som frilansare med att skapa en visualisering åt dem. Du får betalt per timme/dag/vecka till dess projektet är klart, och tillgången tillhör företaget. I så fall får du inte använda en indielicens. 

 

Skillnaden handlar om huruvida det du gör rimligen kan anses vara ditt eget arbete eller om du arbetar utan att få behålla rättigheter till arbetet. Om du producerar och säljer din egen immateriella egendom och tjänar mindre än 100 000 USD/år på det, så är du berättigad att använda Indie. Om du arbetar utan att få behålla rättigheter till ditt arbete åt en organisation som tjänar över 100 000 USD om året, även om du tjänar mindre, så är du inte berättigad att använda Indie. Vi förväntar oss att bolag som tjänar mer än 100 000 dollar/år betalar för fullständiga kommersiella licenser för den programvara de behöver (liksom kreatörerna).  

*Observera att den här gränsen varierar beroende på användarland.  

  
© Copyright 2022 Autodesk, Inc. Alla rättigheter förbehålles | Sekretesspolicy  | Juridisk information | Rapportera missbruk
©Autodesk 2022