A független felhasználók számára készült Maya és 3ds Max szoftver bemutatása


Kérdések és válaszok

Áttekintés
Mostantól a frissen végzettek, a szabadúszók, a független játékfejlesztők, a hobbiszintű felhasználók és a pályakezdő 3D művészek elérhetőbb áron férhetnek hozzá az Autodesk® Maya® és az Autodesk® 3ds Max® szoftverekhez.

A GYIK szakaszban megtudhatja, hogy jogosult-e a független felhasználók számára készült Maya vagy 3ds Max szoftver előfizetésére.

Kérdések és válaszok

 

 1. Ki jogosult az előfizetésre?
  Akkor jogosult az előfizetésre, ha megfelel az alábbi követelményeknek.
  • A felhasználók/szervezetek kreatív tevékenységből származó bruttó évi jövedelme nem haladhatja meg az adott országra érvényes maximális küszöbértéket.
  • A licenc a 100 000 amerikai dollárnál nagyobb értékű projektek esetében nem használható. 
  • Egy felhasználó vagy szervezet csak egy (1) licencet használhat
  • Az ajánlat csak a következő országokban érhető el: 3ds Max / Maya
    
 2. A független felhasználók számára készült 3ds Max/Maya szoftver előfizetőjeként hozzáférek az előfizetési előnyökhöz?
  Igen, az előfizetők hozzáférnek az Autodesk-előfizetés által biztosított előnyökhöz.
   
 3. A független felhasználók számára készült 3ds Max/Maya a szoftver korlátozott változata? A független felhasználók számára készült ajánlatokban ugyanazok a szolgáltatások és funkciók szerepelnek, mint a 3ds Max és a Maya teljes szoftververzióiban.
   
 4. Elérhető ingyenes próbaverzió a független felhasználók számára készült 3ds Max/Maya szoftverhez?
  A független felhasználók számára készült 3ds Max és Maya termékekhez nem érhető el ingyenes próbaidőszak. Elérhető azonban ingyenes próbaverzió a 3ds Max és a Maya szoftverhez is.
   
 5. A független felhasználók számára készült termékek világszerte elérhetők?
  A független felhasználók számára készült 3ds Max és Maya szoftverek csak a standard Autodesk eStore-webhelyeken érhetők el, a következő országokban: 3ds Max / Maya
   
 6. Előfizethetek havi konstrukcióban a független felhasználók számára készült termékekre?
  A független felhasználók számára készült 3ds Max- és Maya-ajánlatok csak éves előfizetésként érhetők el.
   
 7. Miben különbözik a független felhasználók számára készült 3ds Max/Maya a 3ds Max és a Maya diákverziójától?
  A diáklicenc igénybevételére csak a jogosult oktatási intézmények és a jelenlegi diákok vehetik igénybe. A diáklicenc csak tanuláshoz, képzéshez és kutatáshoz használható. A független felhasználók számára készült Maya és 3ds Max kereskedelmi, szakmai és más profitorientált célokra is használható.
   
 8. Jelenleg a kísérleti program keretében használom a független felhasználók számára készült Maya/3ds Max szoftvert. Hogyan érint ez engem?
  Ha a kísérleti program keretében már előfizetett a független felhasználók számára készült Maya/3ds Max szoftverre, az előfizetése a szerződéses időszak után le fog járni. Ha az előfizetés lejárta után továbbra is jogosult a jelen ajánlat igénybevételére (lásd az 1. kérdést), előfizethet a független felhasználóknak szóló új ajánlatra.
   
 9. Mi történik a független felhasználók számára készült Maya vagy 3ds Max éves előfizetési időszaka végén?
  A többi Autodesk-előfizetéshez hasonlóan a független felhasználók számára készült Maya- és 3ds Max-előfizetés is automatikusan megújul a szerződéses időszak végén. Az automatikus megújítási beállítások kezeléséről az Autodesk Knowledge Network webhelyen talál további információkat.
   
 10. Használhatom a független felhasználók számára készült licencemet kereskedelmi célokra?
  A diáklicenccel ellentétben, a független felhasználók számára készült termékek használhatók kereskedelmi célokra, ha megfelel a jogosultsági követelményeknek (lásd az 1. kérdést).
   
 11. A független felhasználók számára készült termékben megtalálható az Arnold renderelő?
  Igen, a független felhasználók számára készült termékekben megtalálható a teljes verzió összes szolgáltatása és képessége, az integrált Arnold renderelőt is beleértve. 
   
 12. Mi a különbség a független felhasználók számára készült Maya és a Maya LT között?
  A független felhasználók számára készült Maya a Maya szoftver teljes verziója, amelyet a jogosult felhasználók és szervezetek használhatnak. A Maya LT a Maya szoftver korlátozott verziója, amely kifejezetten a független játékfejlesztők számára készült. A Maya LT szoftverhez nem tartoznak jogosultsági követelmények, továbbá ez a szoftver nem rendelkezik renderelési képességekkel, dinamikai szolgáltatásokkal és mozgóképes eszközökkel. A Maya és a Maya LT közötti különbségek teljes listáját itt találja: https://www.autodesk.hu/compare/compare-features/maya-vs-maya-lt
   
 13. Szabadúszó vagyok, és egy olyan stúdióval szerződtem, amelynek bruttó bevétele 100 000 amerikai dollárnál nagyobb. Használhatom a 3ds Max vagy a Maya Indie szoftvert?  

  Ha a vállalattal között szerződés egy bizonyos digitális termék (például modell vagy renderelt képkocka) elkészítéséről szól, amelynek értéke nem haladja meg a 100 000 amerikai dollárt, akkor használhatja a 3ds Max vagy a Maya független felhasználók számára készült verzióját.  

   

  Ha azonban a vállalat a ledolgozott idő alapján fizet Önnek a projekt esetében, teljes kereskedelmi licencet szükséges vásárolni a projekten végzett munka időtartamára vonatkozóan.  
   

 14. Egy olyan független játékon dolgozom, amely még nem termelt bevételt. A támogatásokból kapott összeg azonban meghaladja a 100 000 amerikai dollárt. Így is jogosult vagyok a 3ds Max és a Maya szoftver független felhasználók számára készült verziójának használatára? 

  Ha a játékra kapott támogatás összege meghaladja a 100 000 amerikai dollárt, Ön nem jogosult a független felhasználók számára készült termékek használatára, és a termékek teljes kereskedelmi verzióit kell használnia. 
   

 15.  Egy kisebb művészcsoport tagja vagyok, és a fő elfoglaltságunk mellett egy mellékprojekten is dolgozunk. A fő tevékenységi körünkből származó bevételünk mindegyikünk esetében meghaladja a 100 000 amerikai dollárt. A mellékprojekt vonatkozásában nem hoztunk létre önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetet.  Ha a mellékprojektből származó bevétel összege nem éri el a 100 000 amerikai dollárt, jogosultak vagyunk a 3ds Max és a Maya szoftver független felhasználók számára készült verziójának használatára? 

  Ha nem hoztak létre önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetet, és a mellékprojekt bruttó bevétele nem éri el a 100 000 amerikai dollárt, mindannyian jogosultak a 3ds Max és a Maya független felhasználók számára készült verziójának használatára. 
   

 16. Szabadúszóként egy olyan projekten dolgozom, amelynek végső bevétele nagyobb lesz, mint 100 000 amerikai dollár, jelenleg azonban még nem érte el a bevétel ezt az összeget. Így is használhatom a 3ds Max vagy a Maya szoftver független felhasználók számára készült verzióját? 

  Igen, mindaddig használhatja a 3ds Max vagy a Maya független felhasználók számára készült verzióját, amíg a bevétele el nem éri a 100 000 amerikai dollárt, mert ekkor át kell váltania a 3ds Max és/vagy a Maya teljes kereskedelmi verziójára. 

   


További információk a jogosultsági követelményekről a független felhasználók számára készült 3ds Max és Maya esetében
 

Az Autodesk® 3ds Max® és az Autodesk® Maya® szoftver független felhasználók számára készült licence azt a célt szolgálja, hogy elérhetőbb áron biztosítsa a független művészek számára a 3ds Max és a Maya használatát a kereskedelmi célú projektjeik esetében. Ez a licenc azonban nem olyan személyek vagy szervezetek számára készült, amelyek éves bevétele meghaladja a 100 000 amerikai dollárt*, illetve olyan projektek számára, amelyek költségvetése 100 000 amerikai dollárnál nagyobb.   

 

Vegye figyelembe, hogy ha megbízásos jogviszonyban dolgozik egy olyan szervezet számára, amely 100 000 amerikai dollárnál nagyobb éves bevételt ér el, nem szerezheti be a Maya vagy a 3ds Max Indie használatához szükséges licencet – függetlenül attól, hogy Ön szabadúszó, alvállalkozó, illetve rész- vagy teljes munkaidős alkalmazott. Ebben az esetben teljes előfizetéses licencet kell használnia. A licencét a vállalatnak vagy saját magának kell megvásárolnia (függetlenül attól, hogy elszámolja-e ennek összegét a munkaadója felé). Ennek célja azt megakadályozni, hogy a vállalatok elkerülhessék a projektjeikhez használt szoftver licencdíjának megfizetését az Autodesk számára. 

 

Ez a korlátozás abban az esetben érvényes, ha az alkalmazott megbízásos jogviszonyban végez munkát egy 100 000 amerikai dollárnál nagyobb éves bevétellel rendelkező szervezet számára. A korlátozás nem érvényes a digitális árucikkek ilyen szervezetek részére történő értékesítésére, amennyiben az eladásokból származó teljes évi bevétel összege nem haladja meg a 100 000 amerikai dolláros küszöbértéket. 

 

Az alábbiakban néhány olyan például szolgáló forgatókönyv olvasható, amelyek segítenek jobban megérteni, milyen esetben jogosult a 3ds Max és a Maya független felhasználók számára készült verziójának használatára: 

 

Digitális termékek előállítójaként és értékesítőjeként megkeresést kapott egy 100 000 amerikai dollárnál nagyobb éves bevétellel rendelkező, játékokkal foglalkozó vállalattól arra vonatkozóan, hogy biztosítson számukra egy eszközt (akár sorozatgyártott, akár egyedi formában). Fix összeget kap a leszállított „termékért”. Ebben az esetben, ha az Ön bevétele 100 000 amerikai dollárnál kevesebb, használhatja a független felhasználók számára készült verziót. Eszköznek minősülnek például a 3D modellek, a textúrák, sőt, a renderelt képek is. 

 

Egy 100 000 amerikai dollárnál nagyobb bevétellel rendelkező építőipari vállalat arra kéri fel Önt, hogy szabadúszóként készítsen számukra egy látványtervet. Önt óra-/heti/havi díj alapján fizetik a projekt befejezéséig, és az eszközök a vállalat tulajdonát képezik – ebben az esetben Ön nem használhatja a független felhasználók számára készült licencet. 

 

A lényegi különbséget az jelenti, hogy a végzett tevékenység racionális megfontolás alapján saját munkának vagy megbízásos jogviszonyban teljesített feladatnak minősül-e. Saját szellemi tulajdon előállítása és értékesítése esetén, ha az ebből származó éves bevétele 100 000 amerikai dollárnál kevesebb, akkor Ön jogosult a független felhasználók számára készült verzió használatára. Amennyiben megbízásos jogviszonyban dolgozik egy olyan szervezet számára, amelynek éves bevétele meghaladja a 100 000 amerikai dollárt, akkor abban az esetben sem használhatja a független felhasználóknak készült verziót, ha az Ön bevétele ennél kevesebb. A 100 000 amerikai dollárnál nagyobb éves bevétellel rendelkező vállalatok esetében a szükséges szoftver kereskedelmi licencének megvásárlását várjuk el (hasonlóképpen az érintett művészektől is).  

*Megjegyzés: ez a korlátozás a használati országtól függően eltérő lehet.  

  
© Copyright 2022 Autodesk, Inc. Minden jog fenntartva  | Adatkezelési nyilatkozat | Jogi nyilatkozatok | Jogtalan használat jelentése
©Autodesk 2022