Her er Maya og 3ds Max
Indie

Spørsmål og svar

Oversikt

Nå kan nyutdannede, frilansere, uavhengige spillutviklere, hobbyutviklere og 3D-designere som nettopp har begynt, få rimeligere tilgang til programvarene Autodesk®Maya®og Autodesk®3ds Max®.Les gjennom Spørsmål og svarfor å se om du kvalifiserer til å abonnere på Maya eller 3ds Max for uavhengige brukere.

Spørsmål og svar

 

 1. Hvem kvalifiserer for å abonnere? 
  Du kvalifiserer for å abonnere hvis du oppfyller nedenstående krav.
  • Brukerens eller organisasjonens årlige bruttoinntekt fra kreativt arbeid må være mindre enn den øvre terskelen for landet ditt.
  • Du kan ikke bruke lisensen til prosjekter som koster mer enn USD 100 000. 
  • Kun én –1 –lisens kan brukes per bruker eller organisasjon 
  • Tilbudet gjelder bare i følgende land: 3ds Max / Maya
    
 2. Får jeg tilgang til abonnementsfordeler hvis jeg abonnerer på 3ds Max eller Maya for uavhengige brukere?
  Ja, abonnentene får tilgang til fordelene som følger med Autodesk-abonnementer.
   
 3. Er 3ds Max og Maya for uavhengige brukere en redusert versjon av programvaren?
  Tilbudene for uavhengige brukere har samme egenskaper og funksjoner som de fulle programvarefunksjonene til 3ds Max og Maya.
   
 4. Finnes det en gratis prøveversjon for 3ds Max eller Maya for uavhengige brukere?
  Det finnes ingen gratis prøveperiode for 3ds Max-eller Maya-produktene for uavhengige brukere. Det finnes imidlertid gratis prøveversjoner av både 3ds Max og Maya.
   
 5. Er produktene for uavhengige brukere tilgjengelig i hele verden?
  3ds Max og Maya for uavhengige brukere er bare tilgjengelige i alle Autodesks standard nettbutikker: 3ds Max / Maya
   
 6. Kan jeg abonnere på produktene for uavhengige brukere på månedlig basis?
  3ds Max-og Maya-tilbudene for uavhengige brukere er bare tilgjengelige som årlige abonnement.
   
 7. Hva er forskjellen mellom 3ds Max og Maya for uavhengige brukere og studentversjonen av 3ds Max og Maya?Det er bare kvalifiserende utdanningsinstitusjoner og aktive studenter som kvalifiserer for studentlisenser. Studentlisensene kan bare brukes til læring, undervisning eller forskning. Maya Indie og 3ds Max Indie kan brukes til kommersielle, profesjonelle og andre kommersielle formål.
   
 8. Jeg har allerede Maya eller 3ds Max Indie gjennom pilotprosjektet. Hvordan vil dette påvirke meg? 
  Hvis du allerede abonnerer på Maya eller 3ds Max Indie gjennom pilotprosjektet, utløper abonnementet ditt når avtalen avsluttes. Når abonnementet avsluttes, kan du abonnere på det nye tilbudet for uavhengige brukere hvis du fremdeles oppfyller kvalifiseringskravene for tilbudet (se spørsmål 1).
   
 9. Hva skjer når det årlige abonnementet mitt på Maya eller 3ds Max for uavhengige brukere avsluttes?
  I likhet med andre Autodesk-abonnement vil både Maya og 3ds Max for uavhengige brukere fornyes automatisk på slutten av avtaleperioden. Finn ut mer om administrasjon av innstillinger for automatisk fornying i Autodesk kunnskapsnettverk.
   
 10. Kan jeg bruke den uavhengige lisensen til kommersielle formål?
  I motsetning til studentlisenser er Indie-produktene tilgjengelige for kommersielle formål så lenge du oppfyller kravene for kvalifisering (se spørsmål 1).
   
 11. Følger Arnold-rendreren med i Indie-produktet?
  Ja, Indie-produktene har alle de samme funksjonene og egenskapene som den fulle versjonen, inkludert den integrerte Arnold-renderen. 
   
 12. Hva er forskjellen på Maya for uavhengige brukere og Maya LT?
  Maya for uavhengige brukere er en full versjon av Maya som er tiltenkt for brukere og organisasjoner som kvalifiserer. Maya LT er en redusert versjon av Maya og er spesielt laget for uavhengige spillutviklere. Maya LT har ingen kvalifiseringskrav, renderingsegenskaper, funksjoner for dynamikk eller grafiske verktøy for bevegelse. Du finner en full liste over forskjellene mellom Maya og Maya LT på https://www.autodesk.com/compare/compare-features/maya-vs-maya-lt
   
 13. Jeg er en frilanser som har fått et oppdrag fra et studio med over USD 100 000/år i omsetning. Kan jeg bruke 3ds Max eller Maya for uavhengige brukere?  

  Hvis oppdragsgiveren har gitt deg i oppdrag å levere et spesifikt, digitalt produkt (som en modell eller rendrert bilde) med en verdi av mindre enn USD 100 000, så kan du bruke 3ds Max eller Maya for uavhengige brukere.  

   

  Men hvis oppdragsgiveren har leid deg inn og betaler deg for tiden du bruker mens du jobber med et prosjekt for dem, så må du ha en full, kommersiell lisens for tidsperioden du jobber med prosjektet.  
   

 14. Jeg jobber med et uavhengig spill som ikke har hatt noen omsetning ennå. Men jeg har mottatt finansiering på over USD 100 000. Kvalifiserer jeg fremdeles til 3ds Max eller Maya for uavhengige brukere? 

  Hvis spillet ditt har mottatt finansiering over terskelen på USD 100 000, så kvalifiserer du ikke for produktene for uavhengige brukere, og må kjøpe de fulle, kommersielle versjonene av programvaren. 
   

 15. Jeg er en del av en liten gruppe kunstnere som jobber med et sideprosjekt i tillegg til hovedjobbene våre. Inntekten fra hovedjobbene våre er over USD 100 000 hver. Vi har ikke opprettet en juridisk enhet i sammenheng med sideprosjektet. Hvis inntekten fra sideprosjektet er mindre enn USD 100 000, kvalifiserer vi til 3ds Max og Maya for uavhengige brukere? 

  Hvis dere ikke har opprettet en juridisk enhet, og bruttoinntekten fra sideprosjektet er under USD 100 000, så kvalifiserer dere til 3ds Max og Maya for uavhengige brukere. 
   

 16. Jeg er frilanser og jobber med et prosjekt som til slutt vil ha en fortjeneste på over USD 100 000, men beløpet er ikke nådd ennå. Kan jeg fremdeles bruke 3ds Max eller Maya for uavhengige brukere? 

  Ja, du kan bruke 3ds Max eller Maya for uavhengige brukere til inntekten din når USD 100 000. På dette tidspunktet må du bytte til den fulle, kommersielle versjonen av 3ds Max og/eller Maya. 
   


Mer informasjon om kvalifiseringskrav for 3ds Max og Maya for uavhengige brukere
 

Lisensene av Autodesk® 3ds Max® og Autodesk® Maya® for uavhengige brukere er tiltenkt uavhengige kunstnere med behov for rimeligere 3ds Max og Maya-lisenser til kommersielle prosjekter. Den er ikke tiltenkt personer eller organisasjoner med omsetning på mer enn USD 100 000* i året, eller som jobber med prosjekter verdt over USD 100 000. 

 

Merk at hvis du mottar oppdrag fra en organisasjon med omsetning på mer enn USD 100 000 per år, så kan du ikke kjøpe Maya eller 3ds Max-lisenser for uavhengige brukere – uansett om du er frilanser, entreprenør, deltids- eller fulltidsansatt. I dette tilfellet må du bruke den fulle abonnementslisensen. Bedriften må enten kjøpe en lisens til deg eller du kan kjøpe den selv (uansett om bedriften dekker kostnadene eller ikke). Dette er for å forhindre at bedrifter lar være å betale Autodesk for programvarelisensene de bruker til prosjektene sine. 

 

Denne begrensningen gjelder når en person jobber på oppdrag for en organisasjon med omsetning på over USD 100 000 i året. Begrensningen gjelder ikke ved salg av digitale produkter til slike organisasjoner så lenge den totale omsetningen ved slike salg ikke overskriver terskelen på USD 100 000. 

 

Her er noen eksempler på ulike situasjoner for å hjelpe deg med å forstå når og hvor du kvalifiserer for å bruke 3ds Max og Maya for uavhengige brukere: 

 

Du lager og selger digitale produkter, og har blitt kontaktet av et spillselskap med årlig omsetning på over USD 100 000 for å lage et produkt til dem (uansett om det er et ferdigprodukt eller spesialtilpasset produkt). Du mottar en fast pris for «produktet» du har levert. I dette tilfellet kan du bruke produkter for uavhengige brukere dersom din omsetning er mindre enn USD 100 000. Eksempler på produkter kan være 3D-modeller, teksturer eller til og med rendrerte bilder. 

 

Du blir kontaktet av et arkitektfirma med omsetning på over USD 100 000 for å lage en visualisering for dem som frilanser. Du får betalt per time/dag/uke frem til prosjektet er fullført, og produktene tilhører selskapet. I dette tilfellet kan du ikke bruke en lisens for uavhengige brukere. 

 

Det er et definisjonsspørsmål om det du lager kan defineres som ditt eget produkt, eller om du jobber på oppdrag. Hvis du produserer og selger ditt eget åndsverk og har en omsetning mindre enn USD 100 000 i året på det, så kvalifiserer du til programvare for uavhengige brukere. Hvis du jobber på oppdrag for en organisasjon med omsetning på mer enn USD 100 000 i året, selv om du selv omsetter for mindre, så kvalifiserer du ikke til å bruke programvare for uavhengige brukere. Vi forventer at selskaper med omsetning på over USD 100 000 i året betaler for fulle, kommersielle lisenser for programvaren de trenger (og som grafikerne trenger).  

*Merk at denne begrensningen varierer avhengig av bruksland.  

  
© Opphavsrett 2022 Autodesk Inc. Med enerett | Personvernerklæring | Juridiske merknader | Rapporter brudd
©Autodesk 2022